Wales voting & results / Cymru pleidleisio a chanlyniadau

Cymru WalesOver the past seven years of The People’s Millions competition we have seen some great projects in Wales. Previous winners include a multi-use games area, parks, village halls and many more.

Check out this year’s shortlisted projects below. On each day of voting, two projects go head-to-head to win the public vote and secure funding. You can see which projects will compete on each day.

Cymru

Dros saith blynedd diwethaf y gystadleuaeth Miliynau’r Bobl, rydym wedi gweld rhai prosiectau gwych yng Nghymru. Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys ardal gemau amlddefnydd, parciau, neuaddau pentref a llawer mwy.

Gallwch fwrw golwg isod ar y prosiectau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni. Ar bob noson bleidleisio bydd dau brosiect yn cystadlu â’i gilydd i ennill y bleidlais gyhoeddus a sicrhau ariannu ar gyfer eu prosiect.

  • Monday's head to head projects
  • Tuesday's head to head projects
  • Wednesday's head to head projects
  • Thursday's head to head projects