Wales voting & results / Cymru pleidleisio a chanlyniadau

Cymru WalesOver the past nine years of The People’s Millions competition we have seen some great projects in Wales. Previous winners include a multi-use games area, parks, village halls and many more.

Check out this year’s shortlisted projects below. On each day of voting, two projects go head-to-head to win the public vote and secure funding. You can see which projects will compete on each day.

Cymru

Dros saith blynedd diwethaf y gystadleuaeth Miliynau’r Bobl, rydym wedi gweld rhai prosiectau gwych yng Nghymru. Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys ardal gemau amlddefnydd, parciau, neuaddau pentref a llawer mwy.

Gallwch fwrw golwg isod ar y prosiectau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni. Ar bob noson bleidleisio bydd dau brosiect yn cystadlu â’i gilydd i ennill y bleidlais gyhoeddus a sicrhau ariannu ar gyfer eu prosiect.

Forthcoming votes / Pleidleisiau i ddod

Phone numbers are open between 9.00am and Midnight

For the Young at Heart

Project supporters (11)

Profile Image: http://www.peoplesmillions.org.uk/For the Young at Heart

The project aims to further improve the health and well-being of the older people who come to our Day…

More about this project


Vote For This Project :
Landline: 09015 228208 / Mobile: 6228208

VS

Y Gwndwn

Project supporters (11)

Profile Image: http://www.peoplesmillions.org.uk/Y Gwndwn

The project aims to lead and support a community theatre and participatory arts in Ceredigion. The project…

Bwriad y prosiect yw arwain a chefnogi theatr gymunedol a'r celfyddydau cyfranogol yng Ngheredigion.…

More about this project


Vote For This Project :
Landline: 09015 228208 / Mobile: 6228208
ABC, 123, Ti a Fi

Project supporters (11)

Profile Image: http://www.peoplesmillions.org.uk/ABC, 123, Ti a Fi

The project aims to support the development of children 0-3 years of age. It will develop parents understanding…

Ar 25 o Dachwedd 2014, bydd Menter Cwm Gwendraeth Elli yn ceisio ennill cefnogaeth gwylwyr i ennill…

More about this project


Phone Number Available 25 November
Rhif Ffôn Ar Gael 25 Tachwedd

VS

Flintshire Fellas

Project supporters (4)

Profile Image: http://www.peoplesmillions.org.uk/Flintshire Fellas

Flintshire Fellas is a "men in sheds" project that will help men of all ages who have been affected…

More about this project


Phone Number Available 25 November
Rhif Ffôn Ar Gael 25 Tachwedd
Bala Castle Street Playground

Project supporters (9)

Profile Image: http://www.peoplesmillions.org.uk/Bala Castle Street Playground

The Castle Street Playground committee was formed due to concern over the unsafe play equipment that…

Ffurfiwyd pwyllgor Parc Heol y Castell oherwydd pryderon ynghylch offer chwarae peryg a oedd ar Heol…

More about this project


Phone Number Available 26 November
Rhif Ffôn Ar Gael 26 Tachwedd

VS

Heronsbridge Re-Cycles

Project supporters (4)

Profile Image: http://www.peoplesmillions.org.uk/Heronsbridge Re-Cycles

The project will set up a bicycle workshop to provide training and work experience for young people…

More about this project


Phone Number Available 26 November
Rhif Ffôn Ar Gael 26 Tachwedd
  • Monday's head to head projects
  • Tuesday's head to head projects
  • Wednesday's head to head projects
  • Thursday's head to head projects