Chapter Community Gardens

Winner!
Peoples Millions

You need to have JavaScript enabled to view this map

ITV Region: Wales / Year: 2010

Chapter
Market Road
CARDIFF
CF5 1QE

Website: http://www.chapter.org

The project, based in Cardiff, will work in partnership with Canton Community Gardens to transform a piece of wasteland at the front of the Chapter Arts Centre into a usable and sustainable urban garden which will help raise awareness of food production and allow local residents, volunteers and schools to learn practical gardening and recycling skills through participation. The local community will be responsible for designing the area which will be based on edible plants, including vegetables, fruit trees and flowers.Bydd y prosiect a leolir yng Nghaerdydd yn gweithio mewn partneriaeth รข Gerddi Cymunedol Treganna i drawsnewid darn o dir diffaith o flaen Canolfan Celfyddydau Chapter i ardd drefol gynaliadwy y gellir ei defnyddio, a fyd yn helpu cynyddu ymwybyddiaeth o gynhyrchu bwyd a rhoi cyfle i drigolion, gwirfoddol ac ysgolion lleol ddysgu sgiliau garddio ac ailgylchu ymarferol drwy gymryd rhan. Bydd y gymuned leol yn gyfrifol am ddylunio’r ardal a fydd yn seiliedig ar blanhigion bwytadwy, gan gynnwys llysiau, coed ffrwythau a blodau.